یکی از مشکلاتی که مادران بیوه با آن مواجه می شوند، تربیت فرزندان بدون حضور پدر است. آن هم در بحبوحه نصیحت ها و پیغام و پسغام هایی که بزرگ و کوچک فامیل برای یادآوری مسائل تربیتی برای آنها دارند.

بعد از فوت شوهرم دخالت اطرافیان در تربیت فرزندم را چگونه مدیریت کنم؟

 

«تا چهل روز بعد از فوت شوهرم، کسی کاری به کارمان نداشت. ولی از بعد از چهلم کم کم زمزمه هایی درباره اینکه من باید با پسر هفت ساله ام چه طور رفتار کنم شروع شد. اولیش وقتی بود که پسرم رو به خاطر حرف زشتی که به پسر خاله اش زده بود، از دیدن یک کارتون محروم کردم. باورتون نمی شه مادر شوهرم چه قشقرقی راه انداخت که چرا من این کار رو کردم و حق ندارم از این کارها بکنم و... درسته که پسر من از نعمت پدر محروم شده ولی من دلم نمی خواد که به این دلیل او را یک آدم لوس و بی ادب تربیت کنم. شوهر مرحومم هم چنین چیزی نمی خواست. نمی دونم چطور باید این رو به دیگران بفهمونم که این دخالت ها به نفع پسرم نیست». 

 

ادامه مطلب
منبع : خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثربعد از فوت شوهرم دخالت اطرافیان در تربیت فرزندم را چگونه مدیریت کنم؟
برچسب ها : تربیت