نتیجه تصویری برای یا ابا صالح المهدی رنگی متحرک و زیبا
دلم برای ورود هر عشقی غیر از عشق تو بن بست است ودیده ام جز برای فراق تو نمی بارد. بیا که هجر توآیه ان عذابی لشدید را تفسیر می نماید. آقا جان!بحق کوچه وچادر خاکی بیا،بیا که سید علی ماتنهاست وچاهی ندارد که غصه هایش را بااو در میان بگذارد. بیا ورأس سبز شاپرکهایی باش که در جستجوی قبر یاس سرگردان کوچه های هاشمیند.

تصویر مرتبط

منبع : خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثرزمزمه های دلتنگی
برچسب ها :