تصویر مرتبط

 دعای من

صدا می یاد صدا می یاد                        وقت نماز ندا می یاد

می رم وضو بگیرم                                 نمازم رو بخونم

چادرم رو سر می کنم                          جانماز رو پهن می کنم

چند تا گل بنفشه                               تو جانماز،چی میشه

وقتی نماز رو خوندم                             چند تا دعا کردم

ادامه مطلب
منبع : خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثرشعر دعای من (کودکانه)
برچسب ها :